Find antibacterial medication in Tanzania

Anti-bacterial medication are medicines used to treat bacterial infections in the body. These medications work by killing or stopping the growth of bacteria that cause the infection.

We are happy to advise you over the phone: +255 752 500 499

Dawa za kuzuia bakteria ni dawa zinazotumika kutibu maambukizi ya bakteria mwilini. Dawa hizi hufanya kazi kwa kuuwa au kusimamisha ukuaji wa bakteria wanaosababisha maambukizi.

Tunafurahi kukushauri kwa njia ya simu: +255 752 500 499

Showing 1–12 of 56 results